Các sản phẩm của hãng ISIS PHARMA được phân phối tại Viện da liễu quốc gia, các bệnh viện da liễu, trung tâm da liễu, thẩm mỹ viện và các nhà thuốc trên phạm vi toàn quốc.